Fashion Pearl Wraps Hexagon Pendant Necklace

  • Sale
  • Regular price $9.50


FASHION PEARL WRAPS HEXAGON PENDANT NECKLACE
Gold. Rhodium 


Necklaces approx.16